นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ ฯ ร่วมด้วย คณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธุกิจ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไปวัดน้ำมวบ และวัดส้านนาหนองใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
   
             
 
     
 
     
 
 
 
1    2   3