เพลงมาร์ช โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
             
     
  เราชาวสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเกรียงไกร  
  รักศักดิ์ศรีของตน คุณธรรม ประจำใจ สืบสานงานยิ่งใหญ่  
  ใต้ฝ่าธุลี วิชาการก้าวล้ำนำหน้า การกีฬาไม่เป็นรองใคร  
  กิจกรรมส่งเสริมร่วม ชุมชนไกลใกล้ พวกเราร่วมใจสามัคคี  
  สาธุกิจ...เป็นศรีสง่า สะอาดงามตา พวกเราร่าเริงแจ่มใส  
  น้ำเงิน เหลือง เรืองวิไลย พวกเราร่วมใจร่วมกันพัฒนา  
         
         
         
  รับฟังเพลงมาร์ชสาธุกิจฯ  
         
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com