แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
             
     
   
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2552
   
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 (คลิกเพื่อ download เอกสาร)
   
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 (คลิกเพื่อ download เอกสาร)
   
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (คลิกเพื่อ download เอกสาร)
   
 
     
     
 
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
 
 
โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com