พนักงานบริการ

ชื่อ-สกุล

นายวินัย  ใจเพียร

ตำแหน่ง

พนักงานขับรถ

การศึกษา

 

E-mail

 

โทร

090-4756366

ที่อยู่

89  หมู่ 3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน  55110

   

ชื่อ-สกุล

นางเรวัตร  คำมงคล

ตำแหน่ง

แม่บ้าน

การศึกษา  

E-mail

 

โทร

080-6723961

ที่อยู่

ต.น้ำมวบ  อ.เวียงสา จ.น่าน