ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสิริกร สุกิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Email: sirikorna12@gmail.com

Phone: (082) 5731-193
Tel: (054) 760-215

ผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ-สกุล

นางสิริกร สุกิน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

E-mail

sirikorna12@hotmail.com

โทร

082-5731193

ที่อยู่

จ.แพร่  54120