ในวันที่ 6-8 มกราคม 2563  คณะครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2563  "พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ" สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และบริษัทไฟฟ้าหงษา จำกัด ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การสอบ O-Net 2563 ต่อไป

;