วันที่ 9 มกราคม 2563 ท่านพระครูฉันทกิจ สุนทร เจ้าอาวาสวัดน้ำมวบ/ เจ้าคณะตำบลน้ำมวบ-ส้านนาหนองใหม่  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน์

;