ชุมนุมอาเซียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธุกิจ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน ร่วมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ถวายพ่อหลวง
   
             
 
     
 
     
 
 
1    2