การแสดง
"ASEAN WE ARE ONE"
เยี่ยมชม
Facebook Sathukit ASEAN
::WE CARE WE SHARE WE ARE ASEAN ::
 
   
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างบุคลากรศูนย์อาเซียน
บทบาทและหน้าที่ศูนย์
หลักสูตร
กิจกรรมศูนย์อาเซียน
   
   
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 55110   
  โทรศัพท์ 054-760215    E-mail : sathukit@hotmail.com