เรื่อง...การแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน ^^"

 

การแต่งกายของประเทศบรูไน

xdcvbnm,

สำหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู ส่วนของชุดผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรัง

คล้ายกับชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซียผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส

มักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว

ตัวเสื้อยาวถึงหัวเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง

 

 

 

จัดทำโดย

เด็กชาย วงศกร ฝั้นจะขา เลขที่ 13

เด็กหญิง เบญญาภา กองแก้ว เลขที่ 25

เด็กหญิง สุภธิดา ตาขันทะ เลขที่ 31