อนาคตของฉัน

 

ฉันอยากเป็น ตำรวจหญิง เพราะฉันมีแรงบันดาลใจ จาก พี่ น้าและรักในอาชีพนี้เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

และอีกอาชีพที่ฉันอยากเป็นคือ

ครู เพราะ ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ เป็นอาชีพที่สุจริต มีเกียรติ ที่ฉันอยากเป็นครูเพราะ ครูคือผู้ที่สอนให้ฉันอ่านออก เขียนได้

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.snook.com
www.sathukit.com