ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว กัลย์สุดา ธรรมรักษา

ชื่อเล่น น้ำหมอก

เกิดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2541

อายุ 16 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 6 ต. น้ำมวบ อ.เวียงสา จ. น่าน

 

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.snook.com
www.sathukit.com