ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติหมู่บ้านธารทอง
หมู่ที่ 8  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง
บ้านบ้านธารทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน    ห่างจากอำเภอประมาณ  32กิโลเมตร ห่างจังหวัดประมาณ  55  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  บ้านธารทองเดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านก้นฝาย  ชื่อ  ก้นฝาย   เพราะตั้งอยู่ส่วนทางทิศใต้ของฝ่ายน้ำล้นลำห้วยน้ำมวบ  หมู่  1  ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้น  ในปี  พ.ศ.2520 ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสาได้แยกการปกครองตำบลน้ำมวบเป็น  2 ตำบล   โดยแยกเป็นตำบลน้ำมวบและตำบลส้านนาหนองใหม่    ต่อมาได้แยกหมู่บ้านก้นฝาย  หมู่ที่  2   ออกเป็นหมู่บ้านเมื่อปี  พ.ศ.2536โดยตั้งชื่อว่า  บ้านธารทอง

            สภาพภูมิศาสตร์
          อาณาเขต
                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                ตำบลส้านนาหนองใหม่
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                 บ้านสันรุ่งเรือง   หมู่ที่ 6       
                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                หมู่บ้านก้นฝาย  หมู่ที่  2  
                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                ตำบลขึ่ง

 

 

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com