ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติหมู่บ้านวนาไพร
หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง
บ้านบ้านวนาไพรตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน    ห่างจากอำเภอประมาณ  62กิโลเมตรห่างจังหวัดประมาณ  87  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
        ประวัติความเป็นมา  บ้านวนาไพร ชื่อเดิมสาลี่ใต้  เดิมอยู่เขตการครองของบ้านสาลี่   หมู่ 4  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   ที่ได้ชื่อว่าบ้านสาลี่ใต้  เพาะมีลำห้วยสาลี่ไหลผ่านหมู่บ้านและเป็นเส้นทางไปบ้านสาลี่  หรือ สาลี่เหนือ เมื่อวันที่ 4  มกราคม  พ.ศ.2430  ชาวบ้านน้ำมวบ  ได้แก่  อุ้ย  ก๋องไชยแก้ว  อุ้ยต๊ะ   นันปลิวอุ้ยแก้ว     ทิพย์บุญศรี  อุ้ยสวน   ไชยแก้ว   อุ้ยบุญจันทร์    จันต๊ะมูล    อุ้ยวงศ์   ศรีวิชัย     อุ้ยเพชร     ปากอง        
อุ้ยแสง      ดวงจันทร์    พาลูกหลานมาตั้งบ้านเรือน   ทำไร่ข้าว    ต่อมามีคนเข้ามาอยู่เพิ่ม   เพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์   ปีพ.ศ.  2526   ตั้งโรงเรียนวนาไพร   ต่อมาปี  พ.ศ.2435   ฝ่ายปกครองได้แยกการปกครองออกเป็นหมู่บ้านวนาไพร   มีนายติ่ง     แสนขัน  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 

สภาพภูมิศาสตร์
          อาณาเขต
                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                ป่าแห่งชาติ  ตำบลน้ำมวบ
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                                บ้านสาลี่  หมู่ที่ 4
                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                บ้านสาลี่  หมู่ที่    ตำน้ำมวบสวน
                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                ลำน้ำน่าน

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com