ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติหมู่บ้านน้ำปี้
หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง
บ้านน้ำปี้ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ห่างจากอำเภอประมาณ  40 กิโลเมตร
ห่างจังหวัดประมาณ 65  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

     ประวัติความเป็นมา บ้านน้ำปี้  หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำมวบ บ้านน้ำปี้  น้ำปี้  เป็นลำห้วยสายหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาดอยคำทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านติดเขตชายแดนไทยลาว  จึงใช้น้ำปี้เป็นชื่อหมู่บ้านน้ำปี้  ชาวบ้านพบเครื่องปั้นดินเผามากมายลอยตามลำห้วยมา   ชาวบ้านน้ำปี้  เดิมเป็นชาวบ้านน้ำมวบ  ได้อพยพทำไร่  ทำนา  พื้นที่นี้เพื่อทำมาหากิน  แต่ว่าระยะทางไหลจากบ้านน้ำมวบทำให้การเดินทางไม่สะดวก  ทำให้บ้านสร้างบ้านพักชั่วคราว  และปลูกบ้านอยู่ทำไร่  ทำนา  ต่อมาก็มีประชากรอพยพมาทำไร่มากขึ้นประกอบกับบ้านน้ำปี้มีชายแดนติดกับประเทศลาว และเข้ามาแลกเปลี่ยนค้าขายและอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านน้ำปี้ส่วนหนึ่ง   โดยไม่มีสัญชาติ     

ไทยและไม่มีทะเบียน 21  คน  6  ครัวเรือน  และส่งบุตรหลานเข้าเรียนภาษาไทยร่วมกับบุตรหลานคนไทยชาวบ้านน้ำปี้  โรงเรียนน้ำปี้  ต.ช.ด. บำรุงที่  98

สภาพภูมิศาสตร์
          อาณาเขต
          ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                บ้านต้นป่อง  หมู่ที่  3  ตำน้ำมวบ
           ทิศใต้                      ติดต่อกับ                                บ้านสาลี่  หมู่ที่ 4
           ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                แขวงไชยบุรี  สาธารณประชาธิปไตยประเทศลาว
            ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                สวนป่าแห่งชาติ  ตำบลน้ำมวบ

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com