ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

 ประวัติหมู่บ้านต้นป่อง
หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง
บ้านต้นป่อง    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านห่างจากอำเภอประมาณ  40กิโลเมตร
ห่างจังหวัดประมาณ  60  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

        ประวัติความเป็นมาบ้านต้นป่อง   เดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านน้ำมวบ  บ้านต้นป่อง  คว่า  ต้นป่อง  ชาวบ้านเรียกใช้  ต้นป่อง   เป็นต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง   ที่ขึ้นบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้าน  จึงนำเอาชื่อ ต้นไม้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านเป็นนามของบ้านต้นป่อง  ประชาชนส่วนมาก   เชื้อสายมาจากบ้านน้ำมวบอพยพแยกตัวออกมาตั้ง บ้านเรือนท้ายหมู่บ้านน้ำมวบโดยมีลำน้ำมวบไหลผ่านเป็นเส้นเขตการเดินทางข้ามหรือไปทำบุญที่วัดน้ำมวบ      
จะต้องข้ามช่วงฤดูแล้งสามารถไปได้  ในช่วงฤดูฝนมีความลำบากมาก    ต่อมามีคนเพิ่มขึ้น  ปี  พ.ศ.2515  ได้ขอแยกจากบ้านน้ำมวบ  ตั้งเป็นหมู่บ้านต้นป่อง    หมู่ที่  3    ตำบลน้ำมวบ โดยมี  นายปัน    เสาร์วงศ์   เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

สภาพภูมิศาสตร์
          อาณาเขต
          ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                ลำน้ำมวบ และบ้านสันรุ่งเรือง  หมู่ที่  6
          ทิศใต้                      ติดต่อกับ                                ป่าสงวนแห่งชาติ  และบ้านน้ำปี้ หมู่ที่  5
          ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                ถนนสาย  น้ำมวบ-บ่อเบี้ย
           ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                ลำห้วยต้นป่อง

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com