ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติหมู่บ้านก้นฝาย
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง
บ้านก้นฝาย    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่านห่างจากอำเภอประมาณ  42กิโลเมตร
ห่างจังหวัดประมาณ  62  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาบ้านก้นฝาย   เดิมเป็นบ้านน้ำมวบ  หมู่  1   ชื่อบ้านก้นฝาย  เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ตอนท้ายของหมู่บ้านน้ำมวบ  จึงนำเอาลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านมาตั้ง ชื่อ  บ้านก้นฝาย  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2503ได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้านใหม่
ประวัติความเป็นมา  เดิมชื่อหมู่บ้านคำบวบซึ่งเป็นเผ่าไทยลื้อเมื่อ  พ.ศ.2402  โดยมีนายพรานยิงกระทิง  แต่ไม่ตายและติดตามที่ทุ่งก้อด เห็นสภาพเหมาะสมจึงทำที่พัก ต่อมามีผู้คนรวมกันและสร้างเป็นหมู่บ้าน  รินน้ำมวบ  และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำน้ำ ชื่อ น้ำมวบ

สภาพภูมิศาสตร์
อาณาเขต
ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                ตำบลส้านนาหนองใหม่
ทิศใต้                      ติดต่อกับ                                บ้านน้ำมวบ  ตำบลน้ำมวบ
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                แขวงไชยบุรี  สาธารณประชาธิปไตยประเทศลาว
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                บ้านธารทอง   ตำบลน้ำมวบ

 

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com