ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติพระธาตุแดนทอง

ตามตำนานของพระธาตุแดนทองมีพญาอินทร์ลงมา

โปรดเอาธรรมให้เจ้าศรีวิชัยเพื่อจะเอาธรรมนี้ไปให้กับประชาชนซึ่งธรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับความเป็น

ไปของโลกว่าโลกจะปั่นป่วนแผ่นดินจะไหวซึ่งประชาชนที่ได้ฟังต่างก็หวาดกลัวว่าโลกนี้จะมีความเป็นไปเช่นนั้น

ประมาณ พ.ศ. 2473 ก็เกิดแผ่นดินไหวที่บ้านน้ำมวบขึ้นจริง ๆ และในพระธรรมนั้นกล่าวว่าจะมีพระธาตุ

โผล่มาจากแผ่นดินชาวบ้านทั้งตำบลต่างก็เกรงกลัวและในขณะนั้นไม่มีผู้ใหญ่บ้านกำนันที่

จะปกครองดูแลประชาชนต่อมานายแคว่นก็เป็นตัวหลักรวมพลังกับประชาชนและได้ประชุมปรึกษากันกับชาวบ้านให้ช่วยกัน

ปั้นอิฐขึ้นทุกหลังคาเรือนเพื่อนำไปสร้างพระธาตุ

               

พ.ศ 2474 ประชาชนเริ่มขนอิฐขึ้นไปก่อที่ตั้งพระธาตุในปัจจุบันก่อนที่ที่จะตั้งก็มีร่างทรงของเจ้าพ่อช้าง

งาแดงได้บอกที่ตั้งพระธาตุไว้จึงได้ตั้งพระธาตุขึ้น
               พ.ศ 2475 มีเจ้าคณะอำเภอจากเวียงสามาร่วมฝังลูกนิมิตรและมีพระศรีนวลจากเชียงใหม่มาเป็นประธานในครั้ง

นี้ด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านต่างก็กลับบ้านไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นก็เกิดอุบัติขึ้นมาว่าเกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวตรงบริเวณพระธาตุ  ประชาชนก็ไม่ได้ขึ้นไปดูแลอีกนาน
พ.ศ. 2541 ประชาชนทั้งตำบลก็ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี

 

 

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com