ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติหมู่บ้านน้ำมวบ
หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง
บ้านน้ำมวบตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   ห่างจากอำเภอประมาณ  38กิโลเมตร
ห่างจังหวัดปรมาณ  58  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อหมู่บ้านดอกคำบวบ ซึ่งเป็นเผ่าไทยลื้อเมื่อ  พ.ศ.2402  โดยมีนายพรานยิงกระทิง  แต่ไม่ตายและติดตามที่ทุ่งก้อด เห็นสภาพเหมาะสมจึงทำที่พัก ต่อมามีผู้คนรวมกันและสร้างเป็นหมู่บ้าน       ริมน้ำมวบ  และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำน้ำ ชื่อ น้ำมวบ

สภาพภูมิศาสตร์
อาณาเขต
ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                บ้านก้นฝ่าย  หมู่  2
ทิศใต้                      ติดต่อกับ                                บ้านต้นป่อง
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                แขวงไชยบุรี  สาธารณประชาธิปไตยประเทศลาว
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                ลำน้ำมวบ

 

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com