การเรียนโครงการ English Communication For Teacher
นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ร่วมด้วย Mr.Stein Olav Knudsen ครูสุวิทย์ ระหงษ์ และครูเนตรดาว ใจจันทร์ จัดอบรม English Communication For Teacher ให้กับคณะครโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงเรียนห้องประกันคุณภาพ